Проблема наркоманії особливо гостро постала на початку 90-х років минулого століття. Більшість країн світу визначають наркозалежність, як національну, економічну, соціальну, демографічну проблеми.

У країні стали з'являтися клініки нової формації, у яких застосовується передовий досвід зарубіжних наркологічних установ. Одним із таких реабілітаційних центрів є «Український Центр Лікування Залежності», в якому досвідчені фахівці використовують найефективніші передові методики в боротьбі з патологічною залежністю. Встановлено, що тільки в умовах ізоляції та цілодобового медичного супроводу можна повністю перемогти наркоманію.

 

Реабілітаційний центр «Український Центр Лікування Залежності»

 

Лікування наркозалежності - складний і тривалий процес, у якому беруть участь лікарі різних спеціальностей:

 • психологи;
 • психіатри;
 • психотерапевти;
 • наркологи.

У пацієнтів, які тривалий час вживали наркотичні речовини, відзначаються різні хронічні соматичні патології. Для їх лікування, розробки стратегії підтримуючої терапії необхідна допомога вузькопрофільних фахівців:

 • кардіологів;
 • пульмонологів;
 • гастроентерологів;
 • інфекціоністів;
 • дерматологів;
 • венерологів та ін.

Запорука ефективного безрецидивного лікування наркотичної залежності - комплексний поетапний вплив команди фахівців реабілітаційного центру.

Етапи лікування наркоманії

1
Консультація знайомство
2
Детоксикація
(при необхідності)
3
Прибуття до РЦ
(при необхідності виїзд за клієнтом)
4
Індивідуальна програма
5
Реабілітація
6
Ресоціалізація
(у т.ч. працевлаштування)

Наркоманія - патологічний потяг до вживання психоактивних речовин, які формують фізичну та психічну залежність. Для лікування адикції необхідно впливати на обидві складові. Тому терапевтичний курс проходить поетапно, де кожен етап має послідовність.

Лікування проходить в умовах ізоляції пацієнтів від звичного кола спілкування, яке може викликати рецидив захворювання, в здоровому терапевтичному співтоваристві. Для встановлення тяжкості адикції, стану хворого та розробки індивідуального плану терапії необхідно пройти комплексне обстеження.

Візуальні симптоми наркозалежності не є достатніми та інформативними діагностичними ознаками. Тому залежна людина повинна пройти лабораторні та інструментальні дослідження:

 • аналіз крові, сечі, а при необхідності й інші біологічні рідини;
 • УЗД внутрішніх органів та ін.

Вузькі фахівці призначають власні дослідження. У сучасному наркологічному центрі є всі можливості, не залишаючи стаціонар, пройти:

 • рентгенографію;
 • доплерографію;
 • ЕЕГ;
 • ЕКГ.

Комплексна діагностика необхідна для точного встановлення виду наркотику, особливо якщо хворий прибув до стаціонару в стані абстиненції або передозування. Часто наркозалежність має поєднаний характер - хворий вживає не один вид наркотичних речовин, а кілька.

Крім того, пацієнти схильні приховувати інформацію про тривалість адикції, дози, наявності соматичних захворювань. Всю цю інформацію, необхідну для розробки грамотної лікувальної програми, можна отримати тільки в результаті поглибленого обстеження.

Наступний етап терапії - очищення організму наркозалежного від метаболітів психоактивних речовин, ендотоксинів і усунення фізичної залежності. Даний етап проводиться на тлі різкої відміни наркотика, що викликає стан абстинентного синдрому або ломки. Тому крім детоксикації хворому проводять курс симптоматичної та підтримуючої терапії.

Залежно від стану пацієнта може застосовуватися курс інтенсивної детоксикації, який проводиться тільки в умовах стаціонару, при наявності фахівців-реаніматологів та відповідного обладнання. На даному етапі використовуються прогресивні методи очищення крові та лімфи від метаболітів і методи фізіотерапії, які поліпшують показники крові:

 • мембранний плазмаферез;
 • гемосорбція;
 • ксенонотерапія (застосування інертного газу);
 • ВЛОК - внутрішньовенне лазерне опромінення крові;
 • УФО-крові;
 • киснева терапія.

Так, наприклад, інноваційний метод ксенонотерапіі допомагає не тільки швидко відновити організм пацієнта, а й активізувати мозковий кровообіг, поліпшити когнітивні здібності, полегшити взаєморозуміння з психологом.

Застосування сучасних апаратних методів детоксикації дозволяє:

 • швидше та повніше купірувати симптоми абстиненції;
 • знизити дозування застосовуваних медикаментів;
 • усунути не тільки фізичні, але і психічні порушення;
 • скоротити етап детоксикації та швидше перейти до реабілітації.

Під час синдрому відміни у пацієнтів часто відзначається порушення сну. Для швидкого усунення безсоння, полегшення засипання і глибокого спокійного сну застосовують електросон. Завдяки застосуванню сучасних методик і комплексному впливу процедура детоксикації відбувається комфортніше та набагато швидше, ніж раніше. Після купірування синдрому відміни та очищення організму починається наступний етап.

Інтенсивна реабілітація наркозалежних

Наркотики руйнують психіку та системи організму. Для того щоб продовжити лікування, необхідно провести підтримуючу терапію, програму якої розробляють вузькі фахівці. Наркоманія супроводжується психічними та поведінковими розладами. Тому психіатр після оцінки стану психічного здоров'я хворого призначає медикаментозну терапію та оцінює, наскільки усвідомлено пацієнт прагне до отримання результату. Психотерапевтичне лікування відбувається на всіх етапах - від надходження хворого в стаціонар і після його виписки.

Усунення фізичної залежності - це тільки частину успішного лікування аддикціїї. Після того, як пацієнт стає фізично стабільним, починається стадія усунення психологічної залежності. Це найбільш важкий та довгий етап. З пацієнтом працюють психологи та психотерапевти. Проводяться індивідуальні та групові заняття, під час яких використовують сучасні методики терапії:

 • гештальт;
 • арт;
 • поведінкова;
 • інформаційно-мотиваційна;
 • особистісно-орієнтована та ін.

 

Психокорекція включає в себе наступні етапи:

 • попередній;
 • ознайомлювальний;
 • рефлексивний;
 • проблемно-прогностичний;
 • дієво-перетворюючий;
 • контрольно-оцінюючий.

На перших 3-х етапах відбувається закріплення мотивації відмови від вживання наркотиків, виявлення та закріплення здібностей до самопізнання та усвідомлення. В ході четвертого та п'ятого етапу відбувається пошук і корекція здібностей до самоконтролю. Шостий етап передбачає психокорекцію здібностей до самоорганізації.

Цей етап проводиться згідно побажать пацієнта або якщо спеціаліст відмічає недостатню стійкість наркозалежної людини та можливість зриву. Блокатори працюють тільки після проведеної детоксикації та не є основним методом лікування наркозалежності. Препарати-імпланти використовуються на стадії реабілітації під пильним лікарським контролем.

Блокування опіатних рецепторів проводиться за допомогою медикаментозних засобів, прийнятих перорально (у вигляді таблеток) або системно («підшивка»). Хворий втрачає здатність відчувати задоволення від введення психотропних речовин, а поява неприємних симптомів ломки знижує бажання їх вживати.

Наркоблокада - дієвий засіб від рецидиву тільки за умови наявності у пацієнта усвідомленого прагнення до нормального життя без штучних допінгів.

Після виписки зі стаціонару наркозалежний не залишається без допомоги фахівців, йому пропонується терапевтичний супровід. Колишньому наркоману призначають підтримуючу терапію для:

 • підняття імунітету;
 • поліпшення настрою, сну;
 • стабілізації психоемоційного стану;
 • купірування бажання вжити наркотики.

Через 2 тижні після виписки колишній пацієнт повинен прийти на безкоштовну консультацію до лікаря-нарколога.

Післяреабілітаційна підтримка

Лікування наркозалежності в стаціонарі

Лікування адикції в умовах стаціонару - гарантія ефективності терапії. Такий вид лікування має цілий ряд переваг перед амбулаторним:

 • цілодобовий контроль медперсоналу за виконанням призначень пацієнтам;
 • моніторинг стану і при необхідності швидка корекція програми лікування;
 • можливість призначення швидкої детоксикації;
 • лабораторний та інструментальний контроль стану;
 • допомога вузьких фахівців;
 • застосування лікарських засобів і апаратних методів очищення організму, що вимагають високопрофесійних фахівців;
 • ізоляція від деструктивного оточення;
 • анонімність і конфіденційність.

На практиці доведено, що ефективність лікування залежностей в стаціонарі в десятки разів перевершує всі інші форми терапії. У клініці з пацієнтами працюють психотерапевти, які зміцнюють прагнення наркоманів до повного виліковування.

Додаткові послуги

Крім стаціонарного лікування і реабілітації наркозалежних більшість приватних наркоклінік надають таку послугу, як виїзд додому бригади екстреної допомоги. Фахівці в домашніх умовах можуть:

 • купірувати ознаки абстинентного синдрому;
 • усунути інтоксикацію, викликану передозуванням наркотичних речовин;
 • провести мотиваційні бесіди, умовити людину лікуватися або ж транспортувати пацієнта в клініку.

Екстрена допомога не є повноцінним лікуванням, тому фахівці проводять з хворим бесіду, щоб налаштувати його на повноцінне лікування в стаціонарі.

Допомога сім'ям та родичам

Наркозалежність - загальна проблема хворого і його близьких. Тому психотерапевтична допомога необхідна також батькам, дружинам, чоловікам, дітям наркоманів. Від їх настрою, грамотної підтримки залежить тривалість реабілітаційного періоду.

До фахівців звертаються люди, які страждають довгі роки від тиранії і життя поруч із соціально, а часом і психічно, неадекватною людиною. Вони також відчувають біль, відчай, безсилля, депресії, з якими не можуть впоратися самостійно. Психологи організовують групи, на яких співзалежних розуміють, що вони не самотні, відчувають дружню підтримку, співпереживання, вчаться позбавлятися від почуття сорому, провини, страху.

Родичам пацієнта необхідна допомога сімейного психотерапевта на етапі реабілітації, ресоціалізації. Від психоемоційного клімату, взаємин у сім'ї залежить, чи не виникне у залежного бажання вирішити проблеми найпростішим способом - новою дозою наркотику.

В нашій країні методика роботи з співзалежними ще не так популярна, як в Європі, Америці. Однак масштабна робота включає в себе:

 • лекції з питань залежності та співзалежності;
 • індивідуальну та групову психотерапію;
 • сімейну психотерапію;
 • відвідування груп самодопомоги.

Сучасні методи лікування хімічної залежності більш комфортні, безпечні, ефективні, так як впливають на всі ланки ланцюга адикції. Тільки поетапне, повноцінне лікування може гарантувати, що наркоман захоче назавжди позбутися згубної пристрасті та повернутися до нормального життя.

Перемогти залежність від наркотиків - цілком реально, якщо звернутися за допомогою до професіоналів в «Український Центр Лікування Залежності». Подробиці оформлення і ціну можна дізнатися у консультантів у телефонному режимі. Вартість перебування і лікування в реабілітаційній наркологічній клініці залежить від безліч факторів.

Поширені запитання

Примусове лікування наркоманії, згідно з чинним законодавством, дозволено лише в тих випадках, коли людина проявляє агресію, несе потенційну загрозу життю і здоров'ю оточуючих. На жаль, велика частина пацієнтів, які страждають алкогольною чи наркотичною залежністю, знаходяться в стадії заперечення і відмовляється від лікування. Виходом зі сформованої ситуації може стати застосування методу інтервенції. Фахівці проводять з хворим мотивуючі бесіди, приводячи вагомі доводи, аргументи, приклади з життя інших залежними людей. Дана методика дозволяє наркоману усвідомити всю серйозність проблеми та прийняти свідоме рішення про проходження повноцінної реабілітації. Показники ефективності методу інтервенції складають близько 99%.

Наркологічна клініка являє собою затишний заміський котедж, оснащений сучасними меблями і технікою, прилеглою територією для прогулянок і розвиненою інфраструктурою. На відміну від лікарні, тут панує максимально наближена до домашньої атмосфера, а для проживання реабілітантів створені комфортні умови.

Тривалість реабілітаційного курсу визначається індивідуально. Лікування триває стільки часу, скільки необхідно людині для повноцінного відновлення та подолання залежності. Згідно з даними ВООЗ, лише на процес формування певного досвіду йде близько 3 місяців. Однак у нашій клініці діють і короткострокові програми, розраховані на 42 діб, призначені для людей з високим рівнем мотивації та бажанням одужати.

Метою реабілітації є купірування психологічної залежності від штучних допінгів. Усунення однієї лише фізіологічної залежності та детоксикації не дають гарантії досягнення стабільної ремісії. Часто пацієнт, який пройшов курс лікування, зривається і знову повертається до вживання наркотиків або алкоголю. Реабілітаційний курс триває кілька місяців і проходить в умовах госпіталізації. Застосовувані психотерапевтичні методики допомагають реабілітантами сформувати стійкі здорові мотивації, скорегувати поведінкову модель, вирішити психологічні проблеми, що стали причиною розвитку залежності, знайти втрачені навички взаємодії з соціумом. Згідно зі статистичними даними, близько 90% залежних людей, які пройшли реабілітацію, змогли повернутися до повноцінного, тверезого життя і уникнути рецидивів захворювання.

Ефективність лікування у першу чергу залежить від мотивацій пацієнта та його власного бажання побороти патологічну залежність. Цілком ймовірно, що перемогти алкоголізм самостійно не вдається тому, що дана мета виникла під впливом зовнішніх факторів, а не завдяки вашому внутрішньому прагненню. Наша наркологічна клініка пропонує дієві методи лікування алкогольної залежності, показники ефективності яких складають близько 95%. Велике значення має зацікавленість самого хворого в одужання. При відсутності належних мотивацій фахівці проводять з пацієнтами мотивуючі бесіди, що дозволяють сформувати психологічну готовність до подолання алкоголізму.

Етапи Лікування

Детоксикація

Психологічна реабілітація

Соціальна реабілітація

Спеціалісти з лікування залежностей

Є питання? Запишіться на БЕЗКОШТОВНУ консультацію

Чому саме ми?

У вас є як мінімум п'ять причин співпрацювати саме з клінікою «Український Центр Лікування Залежності

А головне, наш наркологічна клініка не просто лікує, а й влаштовує життя своїх пацієнтів після лікування наркоманії.

1Бездоганно високий професіоналізм

2Обгрунтована поетапна програма

3Індивідуальний підхід до кожного потребуючого

4Гарантована анонімність

5Консультації та відповіді на питання в необхідному обсязі

Статті та новини

12.04.2021

Терміни виведення наркотичних речовин з організму людини

Стан наркотичного сп'яніння, що супроводжується яскраво вираженими симптомами, триває не більше декількох годин. Однак сам наркотик залишається в організмі досить довгий час і визначити його можна шляхом проведення спеціальних експертиз, лабораторних досліджень. Для того щоб повністю очистити орг...
Читати повністю...
12.04.2021

План - наркотик-знищувач здоров'я людини

«План» (як і «анаша», і «травичка») — наркотична речовину, що є сленговим назвою марихуани. Оскільки «план» рідко викликає розвиток хімічної залежності, багато людей до сих пір вважають його безпечним засобом, що допомагає зняти стрес. Однак насправді це наркотик. І пацієнтам, які регулярно вжива...
Читати повністю...
12.04.2021

Які препарати викликають наркотичну залежність?

Наркоманія — небезпечне і швидко прогресуюче захворювання. Позбутися його допоможе своєчасне звернення до фахівців. Комплексний курс реабілітації при наркоманії на анонімних умовах пропонують пройти співробітники «Українського Центру Лікування Залежності»....
Читати повністю...

Відгуки

Жанна

Жанна

Луцьк

Денис Олександрович, велике спасибі за консультацію! З'явилася надія на вирішення проблеми.

Катя

Катя

Лубни

Добрий вечір! У мене батько п'є і дуже агресивний .Що робити навіть не знаю. Допоможіть будь ласка.

Рита

Рита

Київ

А головне, наш наркологічний диспансер в Києві не просто лікує, а й влаштовує життя своїх пацієнтів після лікування наркоманії.

Ксенія

Ксенія

Рівне

Від усіх наших родичів хочу подякувати інформаційно - наркологічний центр за надану допомогу нашому Максиму! За те, що своєчасно приїхали, знайшли час, знайшли терпіння і впоралися з нелегким характером сина в ці нелегкі для всіх нас дні! Дуже боляче було бачити його під дією наркотиків, розуміти свою безвихідь, знати, що ти нічим не можеш допомогти. Ми просто щасливі, що знайшли ваш нарко центр! Ви повернули нашу дитину і подарували йому шанс почати нове, здорове життя, при цьому, не роблячи більше ніяких дурниць!

Ольга

Ольга

Харків

Мене звуть Ольга Андріївна, ми зверталися в Ваш центр за відновленням для свого сина, який був надмірно пристрасним до випивки. Я хочу висловити безрозмірну подяку адміністрації і лікарям, які займалися моїм сином за те, що повернули його до нормального життя! Олег перестав бути агресивним, у нас налагодилося з ним спілкування, він перестав тягнутися до випивки і почав керувати своїми поривами! На більш кращий результат наша сім'я навіть не сміла сподіватися. Ще раз дякуємо за Вашу нервову роботу, за те, що не відвертається від людей з подібними проблемами, а допомагаєте їм знайти нове життя!

up arrow